Menu

NCIZ

Индустриална зона Варна-Запад

Индустриална зона Варна-Запад

Местоположение

Обща площ на зоната: 399 000 m²

  • В близост до най-големия черноморски град в България
  • 35 км до Варна
  • 28 км до Летище Варна
  • 18 км до пристанище Варна – Запад
  • 11 км до магистралата за Черноморието

Индустриална зона Варна-Запад е планирана като проект с акцент върху логистиката, поради близосттта й до пристанище  Варна-Запад

Вече е изготвен и Подробен устройствен план на зоната (ПУП).

Инфраструктура

В близост са налични:

  • газификация
  • електричество
  • телекомуникации
  • националната пътна и жп мрежа