Menu

NCIZ

 

 

Местоположение

 • Вторият по големина черноморски град
 • На 10 км. от летище Бургас
 • На 4 км. от Пристанище Бургас
 • На 2 км. от магистралата за Турция 

Инфраструктура

Инфраструктура

 • Електричество
 • Водоснабдяване и канализация
 • Телекомуникационна мрежа

Основни характеристики

  Обща площ на зоната – 238 000 m²

 • Индустриални терени с обща площ от около 238 дка.
 • Парцели от 2 до 30 дка.
 • Плътност на застрояване – 60%
 • Максимална височина на строителство – до 20 м.
 • КИНТ – 2.0

Предимства

 • Информационни услуги
 • Административни услуги
 • Мерки за насърчаване на инвестициите
 • Държавна помощ за приоритетни инвестиционни проекти
 • Финансова помощ за обучение на персонала
 • Изградена инфраструктура до границите на имота 
 • Преференциални условия при закупуване на имоти – частна държавна или общинска собственост
 • Канцентрация на свързани производства на едно място и повишаване на ефективността
 • Правене на бизнес в бизнес среда, фокусирана върху финансите, производството и човешките ресурси
 • Достъп до международни канали за дестрибуция и технологии
 • Възможност за създаване на съвместни предприятия и обмен на информация, технологии и опит
 • Първокласна локация, преки транспортни връзки и добре развита инфраструктура

 

Услуги

 • Индустриални площи за продажба или под наем
 • Помощ при набавянето на всички необходими документи и разрешителни за изпълнението на проекта
 • Съкратени административни процедури
 • Професионална помощ и консултации

Етапи на развитие

 

 Етап I – приключен

 • 1 750 м пътища с тротоари;
 • 4 трафопоста и довеждаща линия за 2 MW мощност на електрозахранване;
 • Слаботокови кабели от трафопостовете до имотите – 2 500 м;
 • Водопровод – магистрален и 27 отклонения, шахти – общо 2 000 м;
 • Канализация – 1 800 м и заустване;
 • Телефонни линии – 2500 м;
 • Осветление, озеленяване, ограждане и др.
 • Укрепване, дрениране, отвеждане на води;

  Етап II – планирано приключване до края на 2016 г.

 • 3 000 м пътища с тротоари и ширина съгласно ПУП и усилена основа;
 • 5 трафопоста;
 • Силови кабели от трафопостовете до имотите – 3 500 м;
 • Водопровод – магистрален и 30 отклонения, шахти – общо 3 400 м;
 • Канализация – 3 100 м и заустване;
 • Телефонни линии – 3 500 м;
 • Осветление, озеленяване, ограждане и др.;