Menu

NCIZ

 

 

Местоположение

Карта с концентрични области до ИЗСБ

 Обща площ на зоната – 2 550 000 m²

 

 • Непосредствена близост до главни международни пътища и европейски транспортни коридори
 •  София (център) – 15 км
 • Летище София – 23 км
 • Директна връзка с железопътната мрежа
 • Проект за спирка на метрото в близко бъдеще
 • В непосредствена близост до международния път, свързващ Европа и Турция
 • На 5 км от магистралата за Гърция
 • На 2 км от магистралата за Сърбия
 • На 30 км от магистрала “Тракия”

 

Функционално разположение - създаване на творческа „Долина на таланта", която има за цел да насърчи развитието на нова продукция от висок клас чрез обединяване на най-новите технологии с усилията на млади и талантливи професионалисти. 

Предимства

 • Квалифицирана многоезична работна ръка
 • Големи университети с технически и икономически специалности
 • Елитни езикови и професионални училища
 • Добре развита инфраструктура и логистика
 • Достъп до държавни институции и агенции

Етапи на развитие

  

Етап I – приключен

 • Изградена инфраструктура (към октомври 2014)
 •   2 480 м улици за тежко движение, включително три кръгови кръстовища и осемнадесет отклонения към имоти, тротоари и вело-алеи, пътни знаци и маркировка;
 • задържателен резервоар за дъждовни води с обем 12 000 м3 с контролирано източване за защита от наводнения на територията;

 •  2 700 м дъждовна канализация от полипропиленови тръби, бетонни ревизионни шахти и отклонения към имотите;

 • напорен резервоар за питейно и противопожарно водоснабдяване с обем 300 м3 и помпена група;

 • 2 100 м канализация за битови отпадъчни води с полипропиленови тръби, ревизионни шахти и отклонения към всички имоти;

 • 2 180 м водопровод от високо-плътен полиетилен с противопожарни хидранти и отклонения към всички имоти;

 •  3 000 м газопровод – захранващ и разпределителен, с отклонения към всички имоти;

 •  2 800 м тръбни трасета с кабелни шахти за подземни кабелни линии 20 kV и отклонения към имоти;

 •  2 500 м тръбно трасе за оптични кабели в защитни тръби от високоплътен полиетилен с кабелни шахти и отклонения към всички имоти;

 •  реконструкция на съществуващ трафопост и нов трафопост за неиндустриални нужди - помпи, изпускател на резервоар;

 •  площадков дизелов генератор 250 kW за независимо аварийно захранване на помпени групи, електрически разпределителни табла;

 • 1 100 м напорна канализация с канално-помпено съоръжение.

 •  улично осветление, озеленяване, огради около технически съоръжения.

 

Етап II – планирано приключване до края на 2015 г.:

 • Основен ремонт на съществуващи сгради за административни цели и офиси на парцел А;

 • Проектиране на външни комунални услуги за парцел Б;

 • Последна фаза на изграждането на главните външни комунални услуги на парцел А – фаза 2.

 

 Етап III – планирано приключване до края на 2016 г.:

 • Първа фаза на основната инфраструктура за парцел Б;
 • Последна фаза на основната инфраструктура за парцел А;
 • Финални преговори с инвеститори за мултимодален терминал, административни центрове и други спомагателни инфраструктури.