Menu

NCIZ

БВП в Северен Централен Район: 5 577 милиона лева

Площ на град Русе:127 km²

Население на Русе към 31.12.2012г.: 165 882

 

Пазар на труда

 • Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Русе през 2011 година: 70 693
 • Средна годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Русе: 6 783 лева
 • Заети лица при населението от 15 – 64 навършени години в Русе за второто тримесечие на 2013: 89 600
 • Коефициент на заетост на населението от 15 – 64 навършени години в Русе за второто тримесечие на 2013:  44,2 %
 • Безработни лица в Русе към 2012г.: 13 500
 • Коефициент на безработица в Русе: 12,9 %

 

Регионална специализация

 •          облекло (406 дружества; 9272 служители от 2012 г.)
 •          хартия, картон и изделия от хартия и картон (24 фирми; 486 служители от 2012 г.)
 •          химикали (33 фирми; 1819 служители от 2012 г.)
 •          основни метали (17 фирми; 422 служители от 2012 г.)
 •          машини и оборудване (51 фирми; 1109 служители от 2012 г.)
 •          моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета (7 фирми; 358 служители от 2012 г.)
 •          превозни средства, без автомобили (18 фирми; 756 служители от 2012 г.)
 •          мебели (115 дружества; 1884 служители от 2012 г.)
 •          кокс и рафинирани нефтопродукти

 

Потенциал за развитие

 • Централното и стратегическо географско положение на района и добрата транспортна достъпност го определят като важен републикански транспортен кръстопът. На територията на района се пресичат два от основните Паневропейски транспортни коридори – транспортен коридор № 7 и транспортен коридор № 9, допълнени от коридора ТРАСЕКА: Европа – Кавказ – Азия;
 • Има възможности за развитие на интермодален транспорт по въздух, вода и суша, тъй като добре са развити всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен;
 • Добър шанс за района е възможността за доизграждане на автомагистрала Хемус в прогнозния период;
 • На територията на района се намира единственият мост в българската част на река Дунав, чрез който се осъществява връзка със съседна Румъния, страните от ОНД, Близкия и Далечния Изток и Азия;
 • Русе има перспективи за трансгранично коопериране в еврорегион Русе – Гюргево, което би имало сериозно транснационално значение;
 • Концентрацията на множество културно-исторически паметници, историко-архитектурни комплекси и наличието на природни ценности дават възможности за развитие на културен, екологичен, аграрен, приключенски, винен и религиозен туризъм;
 • Река Дунав като транспортен и енергиен потенциал и като воден ресурс, има важно значение за икономическото развитие на района.

 

Системата на образованието и мрежата от образователни институции на територията на Северния централен район са относително добре развити. Броят на образователните заведения през 2008 г. е 352, което нарежда района около средните равнища на осигуреност от образователни услуги за страната. Районът разполага с 5 университета и специализирани висши училища. В района са налични достатъчно професионални училища след 8 клас и професионални колежи, което е предпоставка за повишаване на квалификацията на работната сила в производствените сектори на индустрията и услугите и за модерно развитие на аграрния сектор.

 

 • Русенски Университет „Ангел Кънчев” - в структурата на университета са включени осем факултета: Аграрно-индустриален факултет; Машинно-технологичен факултет; Факултет Електротехника, електроника и автоматика; Транспортен факултет; Факултет Бизнес и мениджмънт; Факултет Природни науки и образование; Юридически факултет; Факултет Обществено здраве и два филиала: Филиал на Русенския университет в гр. Силистра и Филиал на Русенския университет в гр. Разград.

 

Транспортни коридори

В района са развити всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен. През територията на района преминават:

 • Коридор № 7 – трансевропейският воден път Рейн – Майн – Дунав от Ротердам до Сулина
 • Коридор № 9, който свързва северна, средна и източна Европа с Егейско море
 • Добре развити жп линии - съществуващите оперативни железниците в региона са общо 631 км, което представлява 15,40% от железопътната мрежа на страната
 • Гъстотата на регионалните пътища от ІІ и ІІІ клас (0.167 км/км²) е по-висока от средната за страната (0.144 км/кв.км) и най-висока от всички райони
 • Водният транспорте представен от международното пристанище Русе и пристанищата в Свищов, Тутракан и Силистра. Приоритетите на Дунавската стратегия в България залагат изграждането на интермодален терминал в Русе и развитие на най-голямото пътническо речно пристанище в страната
 • Въздушният транспорте представен от международното летище Горна Оряховица и летище Щръклево до Русе. Предвижда се в бъдеще летище Щръклево да се развие като гражданско летище за национални цели. Факторът, който ще влияе върху въздушния транспорт на Северен централен район, е летището, което предстои да бъде изградено на около 30 км от Гюргево

 

Климат

 •          Средни максимални температури: 29,1°C
 •          Средни минимални температури: - 3.4 °C

  

Културно наследство

 •          Част от наследството на Юнеско-  Ивановските скални църкви

 

Културни събития

 •          Фестивалът “Театрален пристан на голямата река” в гр. Русе


Обща площ: 370 235 м²Административна сграда - Свободна зона Русе

 • Застроена площ: 30 000 м²
 • Открити складови площи: 20 000 м²
 • 800 м. източно от Дунав мост, свързващ България и Румъния
 • В непосредствена близост до пристанище Русе – най-голямото речно пристанище в България
 • Пресечна точка на Паневропейски транспортни коридори

 • Товаро-разтоварна инфраструктураДобре развита пътна инфраструктура
 • Електричество
 • Газификация
 • Водоснабдяване и канализация

 • Складови пространстваОткрити и закрити индустриални и складови площи за отдаване под наем и складиране на стоки
 • Складиране на стоки под митническо наблюдение, представителство пред митниците, обработка на митнически документи
 • Преиздаване и атестация на сертификати за произход, претоварни операции
 • Професионални консултации
 • Денонощна професионална охрана

Подзони по предназначениеЗона A – Производствени сгради за отдаване под наем с обща площ до 6953 м²

Зона B – Открити индустриални площи, 5 000 до 10 000 м²

Зона C – 440 000 м² земеделска земя за отдаване под наем


          „Свободна зона – Русе” ЕАД

          България, гр. Русе, 7003, п. к. 107

          бул. Тутракан № 71

          тел.: +359 82 880 800, +359 82 831113

          факс: +359 82 831112

          email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

          http://www.freezone-rousse.bg