Menu

NCIZ

Обща площ: 104 000 м2 индустриални терени с напълно изградена инфраструктура

Местоположение
• 1.5 км от центъра на гр. Варна, изградена на островната част в Южна промишлена зона
• Само на 500м от главния вход на Пристанище Варна

Услуги
• Митническо складиране, включително складиране на всички видове акцизни и други стоки
• Гарантиране на митните сборове
• Обща гаранция за обезпечаване на транзитни операции
• Митническо представителство
• Открит и закрит склад
• Товаро-разтоварни операции с мотокар
• Ръчни товаро-разтоварни операции
• Правни услуги
• Счетоводни услуги
• Консултации на чуждестранни инвеститори
• Спедиторски транспортни услуги INC. от врата до врата