Menu

NCIZ

Действащи индустриални зони на НКИЗ  Икономическа зона София-Божурище Свободна зона - Видин Свободна зона - Русе Свободна зона - Свиленград Индустриален и логистичен парк Бургас Индустриална зона Карлово Индустриална зона Варна Индустриална зона Телиш (Плевен)

Национална компания индустриални зони управлява и развива три действащи индустриални зони:

Свободна зона - Видин — Свободна зона - Русе — Свободна зона Свиленград